Skip links

Geleceği Şekillendiriyoruz Üstün KaliteYüksek TeknolojiAR-GE

Entegre Yönetim Sistemi

SZ METAL Entegre Yönetim Sisteminde uygulanmakta olan standartlar aşağıda belirtilmiştir.

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri

TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri

TS EN ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

EYS Kalite Politikası

Alüminyum sektöründe faaliyetlerimizi sürdürürken; vizyonumuz doğrultusunda gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak hammadde tedarikinden ürün sevkiyatına kadar olan her aşamada kalite bilincini yerleştirerek,

Müşteri beklentilerini aşarak karşılayan, kolay ulaşılabilir ve güvenilir ürünler üreterek, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı ve müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmeyi,

Sürekli iyileştirme ve müşteri odaklı yaklaşımlarıyla, tüm süreçlerimizdeki verimliliğin rekabet edebilecek seviyeye yükseltmeyi,

Kalite politikamız çerçevesinde elde ettiğimiz başarıların sürdürülebilirliğini sağlamayı ve marka bilincimizi geliştirmeyi,

Tüm faaliyetlerimizi, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri ile entegre bir şekilde yürüterek sektörümüzde kalite açısından da örnek bir kuruluş olmayı taahhüt ederiz.

 

EYS İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Vizyonumuz çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği hedefleri koymayı ve tüm çalışanlarımızın katılımıyla hedeflerimizi sürekli iyileştirmeyi,

Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamında farkındalık oluşturmayı ve çalışanlarımızla sürekli bilinçlenmeyi,

Proaktif yaklaşımla riskleri kabul edilebilir risk seviyesine indirmeyi ve maddi manevi tüm kayıpları azaltmayı,

Ulusal ve uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının gerekliliklerini ve uygulanabilir şartlarını yerine getirmeyi,

Tüm faaliyetlerimizi, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile entegre bir şekilde yürütmeyi taahhüt ederiz.

 

EYS Çevre Politikası

Çevreye duyarlı üretim ve çevre dostu ürünler için,

Şirket kültürümüzün önemli bir parçası olan çevre yönetim sistemi uygulamalarımızı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

Tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve çözüm ortaklarımız ile ekolojik dengenin korunması ve doğal kaynakların etkin kullanılması adına birlikte çalışmayı, birlikte bilinçlenmeyi,

Ulusal ve uluslararası çevre mevzuatlarına uymayı,

Ekolojiye zararlı olanı kaynağında engelleyerek; geri dönüşüm, yeniden kullanım, geri kazanım faaliyetleri ile ilgili çalışmalar yapmayı,

Değer yaratıcı yaklaşım düzeyinde yeşil tedarik zinciri prensiplerini benimsemeyi,

Çevresel tüm faaliyetlerimizi, Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri ile entegre bir şekilde yürüterek, yükselen performansımızla metal sektöründe örnek bir kuruluş olmayı hedefler,

Yeşil aktivitelerimizi her geçen gün arttırmayı taahhüt ederiz.

Explore
Drag